Rozvahy před zahájením saunování s dětmi

Porovnání saun veřejných a soukromých při saunování dětí v mateřských školách. Výhody a nevýhody, možnosti saun vlastních. Autorem článku je MUDr. Antonín Mikolášek.

Záměr kterékoli mateřské školy saunovat s dětmi má být vždy společný pro školu a rodiče, ale také pro veřejné činitele a sponzory. Velmi záleží na tom, jestliže se při jednání těchto aktérů poskytne tomuto záměru - cílenému v reálný prospěch zdravotní i výchovné kondice dětí - priorita finanční, materiální, ale i manuálně a jinak výpomocná.

V kladném případě se musí dospělí rozhodnout, zda se spokojí jen s podporou návštěv dětí v některé blízké veřejné sauně, anebo umožní vytvářet vhodné podmínky pro instalaci vlastní sauny v mateřské škole, v níž by se s dětmi mohlo saunovat v rámci denního režimu školy.

V obou alternativách se ale musí především vždy přihlížet k základním fyziologickým i jiným potřebám dětí (ochrana vůči intezivním tepelným podnětům, ohled na vyměšování, žízeň, hlad aj.), které mohou souviset i s průběhem pobytu v saunové lázni. Vodítkem pro realizaci saunování s dětmi jsou kromě ohledu na potřeby dětského organizmu také sled jednotlivých úkonů saunového běhu, provázejících kompletní turnus saunování. Obě tyto okolnosti vyžadují naprosto přesně určené vybavení sauny, aby saunování s dětmi bylo vůbec možné. Pro ně je potřeba vytvořit v sauně odpovídající materiální podmínky – v případě sauny v areálu školy zajistit její náležité umístění a technické vybavení i řádné provozní náležitosti saunování; v případě návštěv ve veřejné sauně jde o přizpůsobení jejího vybavení a provozu dětem.

PŘED KAŽDÝM BĚHEM SAUNOVÁNÍ I V JEHO PRŮBĚHU MUSÍ MÍT DÍTĚ MOŽNOST

 • vykonat tělesnou potřebu
 • umýt si po ní ruce
 • uložit vyzutou obuv a svlečený oděv a prádlo
 • uložit na dosah své ruky pomůcky k saunování
 • celé se umýt a osprchovat
 • použít ručníky k osušení
 • použít dostatečně velkou osušku jako podložku při prohřívání
 • regulérních hodnot saunové lázně k bezpečnému a dostatečnému prohřátí
 • ovlažit si obličej vodou během prohřívání
 • po ukončení prohřívání znovu se krátce osprchovat vlažnou vodou
 • ochladit se vodou v bazénku či ve sprše
 • nadýchat se čerstvého vzduchu
 • provést přitom několik respiračních cviků
 • respirovat, tj. chvíli klidně posedět mimo ochlazovnu i prohřívárnu
 • být případně krátce ozářeno UV-paprsky
 • ochrany brýlem při ozasřování UV, ale i IR radiací
 • obléknout se
 • napít se
 • projít se na čerstvém vzduchu cestou do školy
 • případně být opět dopraveno do školy
 • odpočinout ve škole
 • přijmout potravu a nápoj
 • vyspat se

Z tohoto přehledu vyplývá, že každý úkon v každé fázi saunového běhu vyžaduje především odpovídající stavebně technické i věcné vybavení. Sauna má mít při nejmenším k dispozici WC, šatnu, sprchovnu, prohřívárnu, ochlazovnu, prostor k pobytu na čerstvém vzduchu a cvičení, místo k respiriu, odpočívárnu s nápojovým koutem a solárium, má-li být zabezpečen hladký průběh úkonů běhu saunování a zároveň odpovídat hygienickým a fyziologickým normám. I když se vše zdá jako náročná technická záležitost, není tomu tak. Ve veřejné sauně jde o obligátní vybavení, v sauně mateřské školy se může vystačit vhodným umístěním sauny a úpravou režimu s běžným sociálním a interiérovým vybavením školy, takže investice bývá omezena jen na zřízení saunové jednotky. V každém případě se má dbát, aby se sauna stala prostorem, vymezeným od ostatních prostorů školy, i když je v jejím areálu.

V JAKÉ SAUNĚ SAUNOVAT ?

V úvahu se musí vzít odlišnost mezi organizací saunování s dětmi ve veřejné sauně oproti saunování v mateřské škole. což vyžaduje také přizpůsobit saunování dennímu režimu mateřské školy.

Saunování s dětmi ve veřejné sauně

Padne-li rozhodnutí saunovat děti ve veřejné sauně, pak je nutné nejprve, tedy ještě před zahájením saunování, přesvědčit se, zda a jaké vhodné podmínky poskytuje vybavení a organizace provozu zvolené sauny. Skupinové saunování dětí mateřských škol lze bez problémů realizovat v kterékoli veřejné sauně, pokud její vedení umí vyhovět požadavkům bezpečnosti a náležitého účinku saunové lázně pro děti.

Nejprve k vybavení veřejných saun, jaké by mělo odpovídat podmínkám pro saunování s dětmi. Veřejná sauna je obvykle velkokapacitní a určena pro saunování dospělých. Jestliže se ve veřejné sauně mají saunovat i děti z mateřské školy, musí být sauna vybavena tak, aby jejich saunování bylo snadné a bezpečné, a aby bylo odděleno od saunování dospělých. Společné saunování dětí se saunujícími dospělými v běžném provozu pro
dospělé není z mnoha pádných důvodů vhodné, jak bude uvedeno níže. Veřejná sauna musí odpovídat zákonným předpisům a má tedy mít vybavení, jaké je platné ze saunologického i hygienického hlediska pro každou saunu a navíc být přizpůsobena dětem, poskytuje-li mateřským školám saunu pro saunování s dětmi.

Jde o:

 •  Omývatelné podlahy zásadně dlážděné s protiskluzovým povrchem, bez jakýchkoli rohoží. Pro chůzi na této podlaze má být dostatek opěrných zábradlí.
 •  V šatně mají být věšáčky na oděv a prádlo, jakož i poličky pro pomůcky v dosahu dětských rukou, stávající lavice se stupínkem, anebo samostatné lavice, upravené pro velikost dětí.
 •  Ve sprchovně mají oproti fixním sprchovým růžicím nad hlavami dětí převažovat sprchové růžice s flexibilní hadicí (1 sprchová růžice s flexibilní hadicí na 5 dětí) a ovládání proudu vody musí být v bezpečné vzdálenosti mimo dosah dětských rukou. Voda sprchy má být teplotně upravitelná a má být zajištěna maximální výše teploty vody pouze do 38°C.
 •  V prohřívárně má být výškový rozdíl jednotlivých fixních stupňů pryčnových lehátek (pro dospělé obvykle asi 40 - 50 cm) upraven vloženým stupínkem nebo schůdky tak, aby byl přístup na první i druhý stupeň pryčny pro děti snadný. Stěna poblíž přístupu na pryčnu má mít opěrná zábradlí.
 •  Na případný třetí stupeň pryčny není vhodné děti pouštět, výše uložená lehátka jsou pro děti nevyhovující, protože je přivádějí do teplotně příliš náročného prostředí. V malokapacitních saunových kabinách se třetí stupeň nemá vykytovat, lépe je druhý stupeň jako plošina.
 •  Lehátka pryčen z latí (nejméně 5 cm širokých a s mezerou ne více než 2 cm) mají být vyjímatelná a dostatečně široká, tj. minimálně 50 cm. Měnitelným sestavením jednotlivých lehátek lze vytvořit širší plochu (až 100 cm širokou), nad podlahou buď níže uloženou (tj. 50 cm), nebo výše uloženou (90-100 cm). Tak je umožněn pobyt dětí ve zvolené zóně prohřívání.
 •  Při prohlídce veřejné sauny před plánovaným zahájením saunování s dětmi zasluhuje pozornost jakým dřevem jsou obloženy stěny a strop saunové prohřívárny (kabiny). Za vhodné se považují především domácí dřeva (smrk, topol), která nejlépe absorbují vodní páru ze vzduchu. Vysoká vlhkost vzduchu je pro saunování dětí kvůli náročnosti nepotřebná. Skleněné stěny prohřívárny (kabiny) znehodnocují náležitou „suchost“ fyzikálního prostředí horké části saunové lázně, a to kvůli snížené absorpci vlhkosti ze vzduchu sklem. Jsou tedy protimluvou tradičního obložení stěn prohřívárny (kabiny) vhodným dřevem. Výjimka platí pro dveře, které mají být z průhledného materiálu.
 •  Dveře saunové prohřívárny (kabiny) mohou být celoskleněné kvůli umožnění dohledu na děti, pak mají mít ochranná mádla, aby nedocházelo k dotyku skla. Musí být snadno otvíratelné jedině ven.
 •  K dalším náležitostem prohřívárny (kabiny) náleží větrací otvory (Ø 10 cm) s posunovatelným krytem ve stěně kabiny. Přívodná roura ústí pod topidlem, Odvodná roura je v rohu stěny prohřívárny (kabiny), a to diagonálně proti topidlu ve výši 30 cm (pod prvním stupněm pryčny). Odvádí vlhký vzduch do trubky vedoucí za stěnou prohřívárny (kabiny) až nad úroveň jejího stropu a ústí do vhodné vedlejší místnosti či do venkovního prostoru. Tento způsob větrání prohřívárny (kabiny) přispívá k vytvoření příjemného prostředí, protože i minimální proudění zahřátého vzduchu přispívá k odstranění vlhkosti, vzniklé pocením.
 •  Rošt z jakéhokoli materiálu na dlaždicové podlaze kabiny je vyloučen kvůli riziku přenosu plísní, kvasinek i bakterií.
 •  Přítomnost svítidla v saunové prohřívárně je pro děti potenciálně riziková (kvůli roztříštění skla), musí být zabezpečena krytem. Světlo má být bílé, barevná světla ruší – červená barva vyvolává pocit většího horka, jiné barvy naopak pocit tepla přehlušují. V malé kabině může být osvětlení jen nepřímé průhlednou výplní dveří z předsíňky kabiny.
 •  Topidlo má mít dvojí kryt postranních stěn a bezpečnostní dřevěnou ohrádku kolem. Umístění topidla pod pryčnami je nevhodné. Polevy žhavých kamenů (löyly) se při saunování dětí
 • nepoužívají.
 •  Pokud je používán k ochlazení fixní bazének, výše hladiny vody nemá přesahovat 50 cm a přístup musí být opatřen vyhovujícími schůdky i zábradlím. Pro malé děti se lépe osvědčují přenosné plastové či kovové bazénky s nízkou, tedy překročitelnou boční stěnou, uložené na podlaze vnitřní ochlazovny. Poličky pro odložení pomůcek, věšáky a lavice v ochlazovně mají být upraveny pro proporce dětské postavy.
 •  Pozornosti nemá ujít jak je veřejná sauna materiálně vybavena k udržování hygieny sauny.

Technické vybavení veřejné sauny a jeho úprava pro děti zajišťuje bezpečné saunování s dětmi s hlediska hygieny a prevence úrazů, usnadňuje fyziologický účinek saunové lázně dětí zmírněním zátěže jednotlivými složkami obvykle intenzívního fyzikálního prostředí saunové lázně i způsob saunování dík v hodnému nábytkovému vybavení. Dnes by neměl být problém zařídit veřejnou saunu tak, aby měla všechny parametry i pro saunování s dětmi. Vedení mateřské školy by však mělo při výběru veřejné sauny především dbát, aby tyto parametry odpovídaly potřebám dětí, ne jen obchodním představám. Pokud neodpovídají, pak je lépe v takové sauně nesaunovat.

Kapacita veřejné sauny je většinou dána předpisy, které jsou přizpůsobeny saunování dospělých osob. Proto její WC, šatna, sprchovna, prohřívárna, ochlazovna, odpočívárna i jiné provozní prostory jsou natolik prostorné, že prakticky každá regulérní veřejná velkokapacitní sauna je využitelná i pro saunování větší skupiny dětí mateřských škol. Její početnost je ovšem z výchovných a bezpečnostních důvodů limitovaná.

Velká prohřívárna veřejné sauny umožňuje tedy zcela hladké saunování nejen uvedené maximální skupiny 12 dětí s dvěma dospělými osobami, ale i skupiny početnější, ovšem s odpovídajícím počtem dospělých osob (v poměru 6:1). Rozhodujícími faktory pro účast dětí v takové sauně jsou již jen dodržení daného limitu počtu dětí a teplota vzduchu v prohřívací zóně, jíž je dítě vystaveno.

Obvyklá maximální kubatura velkokapacitní prohřívárny veřejné sauny má činit zhruba 15 m3 a tudíž v duchu hygienické normy poskytuje možnost prohřívání skupině buď 6 ležících dětí, anebo skupině 12 i více sedících dětí s předepsaným počtem doprovázejících dospělých osob v poměru 6:1). Pozor však na přílišné přeplňováni i velké prohřívárny veřejné sauny, bylo by to výsostně pošetilé a příliš podobno fenoménu „olejovek v plechové krabičce“. V tom není smysl saunování, totiž „vysaunovat“ co nejvíce dětí v krátkém časovém termínu, zvláště ne u dětí.

Kapacita prohřívárny velkokapacitní sauny jistě není v případě skupinového saunování s dětmi prvkem ani určujícím ani omezujícím. Rozhodující je výsledek fyziologických reakcí, výchovný záměr a bezpečnost dětí během saunování ve velké prohřívárně veřejné sauny.

Užitečné je seznámit se s provozním řádem SAUNY, v níž se má s dětmi saunovat. Konkrétní požadavky provozu sauny vůči klientům spočívají na dodržování zásad chování se v sauně a správného postupu saunování. Ve veřejných saunách slouží jako konkrétní pokyny oddělený řád sauny. Součástí tohoto řádu má být obrazové znázornění postupu saunování. Účinný způsob informace o správném způsobu saunování je předání vysvětlujícího letáku každému novému klientovi saunařem.

Důvody pro zřízení sauny v areálu mateřské školy

Při úvaze o způsobu saunování dětí, zda saunovat mino areál mateřské školy či v něm, je dobré uvážit tyto okolnosti:

Při docházení dětí do veřejné sauny a pobytu v ní se projevují tyto rizikové obtíže:
zdravotní
riziko nákazy (zejména virózou) v prostředcích hromadné dopravy při cestě do veřejné sauny;
nevhodná hygienická úroveň sauny, která může vést k infekcím různého druhu;
nadměrná zátěž dětského organizmu vlivem nevhodného fyzikální
prostředí veřejných saun (např. vysoké teploty a nárazy parou), zejména při společném saunování s dospělými;
onemocnění doprovázejících osob (např. gynekologické a močové) po dlouhém stání v chladné vodě bazénku, pokud jsou děti ochlazovány ponořením do vody a v hluboké vodě vyžadují při tom dohled.
provozní
ekonomické a organizační komplikace při zajišťování dopravy dětí do sauny;
nutný větší počet doprovázejících osob u velké skupiny dětí;
chůze do příliš vzdálené sauny (více než 2 km);
vazba na počasí.
stavební
vybavení a dispozice prostor sauny nevyhovuje potřebám dětí;

Pokud je sauna v zařízení pro děti, odpadají komplikace zejména s dopravou a rizika, uvedená v přehledu. Naopak nabízí se řada výhod:
stavební
volit lze jednoduchou funkční jednotku sauny, kterou vytváří
saunová kabina a sprchový kout, proto postačuje k jejímu zřízení jediná místnost (aspoň 16 m2 plochy);
využít lze i další místnosti s přívodem čerstvého vzduchu nebo volný venkovní prostor (zahrada, dvorek) s bazénkem;
fixní bazének k ochlazení není bezpodmínečně nutný, k ochlazení stačí přenosný bazének (brouzdaliště), anebo sprcha;
vybavování vlastní sauny dalšími provozními prostorami (šatna, WC, odpočívárna, solárium aj.) odpadá, protože jsou k dispozici v
blízkém prostředí areálu školy;
nábytkové vybavení prohřívárny (kabiny) může mít fixní úpravu v podobě širokého plošného lehátka ve stabilní výši 90 – 100 cm nad podlahou s přístupem na ně přizpůsobeným dětským proporcím;
vybavení kabiny průhlednými dveřmi umožňuje přímý dohled na děti;
ekonomické
ve srovnání s náklady, potřebných na krytí úhrad za dopravu a saunování ve veřejné sauně zbývají již jen podstatně menší provozní náklady;
při výpočtu nákladů je výhodné seznámit se se skutečností, že oproti všem jiným teplodárným procedurám lze i v malé saunové kabině poskytnout saunovou lázeň velkému počtu dětí, a to postupně v časovém termínu, který nenarušuje denní režim;spotřeba topného zdroje (elektřiny) je zhruba 12 kW na otop saunové kabiny jednou týdně;
spotřeba vody = na 1 dítě asi 10 l během trojího krátkého sprchováním během běhu saunování;
je vhodné vyvolat zájem rodičů i sponzorů přispívat pravidelně na tyto náklady.
provozní
saunování s dětmi lze praktikovat kdykoli v rámci denního režimu školy;
saunuje vždy jedna skupina dětí o maximálním počtu, který odpovídá kapacitě saunové kabiny (tj. na 1 dítě/0,5 m3);
k dohledu na l skupinu 6 malých dětí se určí 1 osoba, která je s dětmi v prohřívárně (kabině), při větší skupině je druhá doprovázející osoba přítomna v blízkosti prohřívárny (kabiny);
1 pedagogická pracovnice může v termínu, určeném pro saunování, zajistit dohled u několika skupin dětí, saunujících po sobě)
pobyt dětí v horkém prostředí saunové kabiny trvá do 8 minut maximálně, nejméně ale aspoň 5 minut, prohřívání je nejlépe opakovat jen dvakrát, celkové saunování trvá asi půl hodiny
(jde o formu tonizačního = povzbuzujícího saunování, které je pro děti nejlépe vhodné;
k saunování lze zvolit jako vyhovující den úterý, středu, čtvrtek, aby nenavazovalo těsně na rekreační aktivity rodiny během víkendu;
ve zvolený den je nejlépe saunovat dopoledne (např. po ukončení tělesné aktivity (cvičení, procházky), a to vždy v době asi mezi 10-12 hodinou;
během dvou hodin lze vysaunovat nejméně 30 dětí;
takto zařazené saunování navazuje nejlépe na oběd;
odpočinek je vhodný až po obědě, jak je to obvyklé;
protože dětí se cítí po uvedeném způsobu saunování osvěženy, lze pokračovat v denním programu před obědem (hrou, krátkou vycházkou apod., (po tonizačním saunování dojde v klidu k projevům únavy obvykle za 1 hodinu, po zařazení mírné tělesné aktivity až za více než 2 hodiny, tedy po obědě);
saunování lze za pobytu v ochlazovně využít ke krátkému zopakování cviků správného dýchání.

Výběr typu sauny

Vedení školy se musí rozhodnou, zda chce mít saunovou kabinu, řemeslně vestavěnou do zvoleného prostoru, anebo ji koupit již hotovou saunovou kabinu. Obojí je možné. Většina truhlářů, dosažitelných v okolí mateřské školy, dokáže postavit saunovou kabinu, informací v technické oblasti mají k tomu dost. Také nabídka „saunového průmyslu“ je bohatá a české firmy nabízejí perfektní pravé saunové kabiny, srovnatelné (ba v mnohém převyšující) s úrovní zahraničních saun.

Koupě saunové kabiny však vyžaduje obezřetnost- Mnozí prodejci využívají všeobecných sympatií k sauně a nabízejí mateřským školám teplodárná zařízení, např. infrakabiny podobné saunovým kabinám a nazývají je „infrasaunou“. O skutečnou saunovou kabinu nemůže jít, protože přenos tepla v infrakabině se děje pouze jednostranně infračervenými paprsky, které ohřívají povrch těla a teprve po delší době (podle prospektů až po 20 minutách) se projeví jejích teplodárný účinek, tedy dostatečné zvýšení vnitřní tělesné teploty. Pokud výrobce neuvádí složení spektra paprsků, není vyloučeno, že jsou přítomny A paprsky, které mají při dlouhodobém používání škodlivý vliv zejména na zrak dospělých, tím spíše u dětí. K ochraně zraku by děti měly mít ochranné brýle právě během prohřívání. Nejcennější efekt pro zisk imunity dýchacích cest - totiž dýchání horkého vzduchu, které je pro účinek pravé saunové lázně základní - není v infrakabinách možný. Infračervené paprsky nemohou ovlivnit přímo důležité zahřívání dýchacích cest. Ve fyziatrické literatuře je podávání infračervených paprsků u dětí kontraindikováno.

Zdánlivou výhodou infrakabin je laciný provoz a snadná instalace, a tím dealeři přesvědčují vedení mateřských škol. Investiční náklady (kvůli drahým zářičům) jsou však většinou vyšší než náklady na jednoduchou dostatečně kapacitní saunovou kabinu se speciálním saunovým topidlem. Kapacita infrakabiny je výrazně omezena - neumožňuje prohřát najednou více dětí. Náklady na provoz v běžné saunové kabiny jsou vyváženy právě možností dopřát dětem celé školy či velkých oddělení saunovou lázeň během jednoho dopoledne.

Uvedené obecné poznatky o technickém vybavení velkokapacitní veřejné sauny platí pochopitelně i pro malokapacitní sauny, jaké především připadají v úvahu v mateřských školách, protože jsou v duchu platných směrnic prakticky také veřejnou saunou. I když sauny v mateřských školách mají formu menší klubové či rodinné sauny, vzhledem k jejich provozu musí být považovány za veřejné a podléhají stanoveným předpisům pro tento typ saun. Podmínky pro saunování s dětmi ve vlastní sauně lze zajistit dvěma způsoby:

 • buď zřízením kompletní sauny ve vhodné části areálu školy se všemi potřebnými prostorami a technickým vybavením, jaké existuje ve velkých veřejných saunách (zde ovšem v měřítku, přizpůsobeném potřebám a proporcím dětí). Takto lze vytvořit saunu v areálu jako samostatné „království“, které lze případně zpřístupnit zvenčí a nabídnout k použití mateřským školám v okolí, pokud nemají vlastní saunu. Ne všechny se dočkaly pochopení a zájmu realizovat saunování s předškolními dětmi ani od vedení mateřské školy, ani od rodičů či sponzorů.
 • anebo jen jako jednoduchou saunovou jednotku v jedné místnosti. V každé mateřské škole lze nalézt prostorově vhodnou místnosti (tj. aspoň o ploše 16 m2), v níž lze umístit malou saunovou jednotku se všemi žádanými parametry k saunování s dětmi, a to i bez uvedených pomocných prostor velkokapacitní veřejné sauny. Vhodnou lokalizace saunové jednotky v areálu mateřské školy a vhodným uspořádáním postupu saunování v rámci denního režimu lze oživit stávající, mnohdy nevyužitý prostor v zařízení (např. bývalou prádelnu, sklad topiva aj.).
 • nejvhodnějším řešením však je možnost mít k dispozici dvě místnosti, v jedné lze umístit saunovou jednotku, ve druhé vnitřní ochlazovnu s přistaveným přenosným brouzdalištěm. Modifikací tohoto řešení je rozšíření ochlazovací části saunové jednotky o zevní ochlazovnu s bazénkem.

Autorem článku je MUDr. Antonín Mikolášek. Článek je zveřejněn s jeho svolením exlusivně na webu clovecesaunujse.cz.

 

14_o_1_ms.jpg
ekologické praní
výroba saun
nahoru
články sauny