Saunování dětí ve světě

Dnešní článek nám přibližuje saunování dětí ve světě - ve Finsku...

K stanovení způsobu saunování v mateřské škole neuškodí poohlédnout se jak se saunuje s dětmi ve světě.
 

Příklady ze světa

Ve Finsku je zvykem přinést zdravého novorozence do prohřívárny domácí sauny (těch je ve Finsku milion, prakticky pro každou rodinu jedna), jakmile mu odpadne suchá pupeční šňůra. V péči matky je dítě prohříváno krátce – několik minut. V ostatní Evropě –pokud vím – se tato praxe neuskutečňuje. V našich podmínkách byli a jsou zdraví kojenci saunováni v rodinných saunových kabinách ojediněle; nejdříve až po ukončení šestinedělí matky, ale nejčastěji až od 3. měsíce věku dítěte. Do klubů „plavání kojenců“ od začátku této aktivity přicházejí matky se svým kojencem v přibližně stejném věkovém období. Po pobytu ve vodě následuje prohřátí v kabině sauny plaveckého bazénu. Většinou jde jen o jednorázové zahřátí, nejde o regulérní běh saunování. Ale i tento krátký pobyt v saunové prohřívárně je významný, protože dětem postačuje i jediné prohřátí. Ve všech těchto případech se jedná o vystavení jedince (kojence, batolete) teplému prostředí sauny a vždy v bezprostřední péči někoho z rodičů.

Jiné to je, je-li saunové lázni vystaveno více dětí najednou. I když již jde o skupinové saunování, nelze ani v tomto případě opustit princip mateřské péče, samozřejmě že u starších dětí modifikovaný. Protože i batolata bývala umísťována do kolektivních zařízení, ukázalo se, že saunování těchto dětí vyžaduje takový postup běhu saunování, který se co nejvíce přibližuje mateřské péči. Příkladem toho byly před časem děti z některých jeslí v chomutovské uhelné pánvi, které byly saunované od věku kolem 2 let. Sestra Miškovská vypracovala vzornou metodiku saunování těchto dětí a z ní vyplývá, že byl zachován princip bezprostřední individuální péče, i když mírně odlišný od domácí péče mateřské – jedna sestra měla na klíně dvě děti. Významné bylo, že tuto metodiku saunování malých dětí převzali pedatři na druhé straně Krušných hor a s proslulou německou důkladností podložili praktické zkušenosti z Čech objektivním vědeckým výzkumem. Došli k podobným výsledkům hlavně v oblasti prevence virózních epidemií u dětí v dětských kolektivech.

S dětmi předškolního věku se ve Finsku (až z 96% dětské populace) i v jiných zemích saunuje spíše v rodinných saunách, výjimka však platila pro bývalou NDR, kde se saunovalo skupinově podle vzoru z Čech s dětmi již v jeslích i mateřských školách. U nás začalo saunovat nejprve zkusmo některých rodičů se svými dětmi nejspíše od roku 1954 v Karlově Studánce, od šedesátých let se ujalo saunování s dětmi mateřských škol. Dnes začíná nejvíce dětí prakticky saunovat právě v mateřských školách od věku 3 let, zásadně pod dohledem „alternativních matek“, tedy pedagogického personálu. Kromě těchto zdravých dětí saunují i děti náchylné k častým respiračním onemocněním, včetně bronchiálního astmatu, ovšem v léčebných i ozdravných zařízeních pro děti, kde jsou od dohledem kvalifikovaných zdravotnických pracovníků.

Tento stručný přehled má ukázat, že saunování s dětmi v mateřských školách se může stát pokračováním saunování s dětmi od útlého věku, ale i návodem k preventivní ochraně zdraví u starších školáků a dorostu právě v této oblasti péče o děti a mládež, kde zařazení saunování těchto dětí do režimu školního dne je komplikované. Tyto děti vy měly mít příležitost saunovat doma s rodiči, anebo ve veřejných saunách, k tomu přizpůsobených a ve spolupráci s rodiči.

Autorem článku je MUDr. Antonín Mikolášek. Článek je zveřejněn s jeho svolením exlusivně na webu clovecesaunujse.cz.

24_o_1_deti-v-saune_v.jpg
ekologické praní
výroba saun
nahoru
články sauny