Saunování dětí ve světě - II. část

Pokračování článku od MUDr. Antonína Mikoláška přibližuje saunování dětí ve Finsku.

Kdy a jak organizovat „den saunování“

Podle rozhodnutí vedení mateřské školy zda saunovat s dětmi v areálu zařízení (doma), anebo ve veřejné sauně se stanovuje především velikost skupiny saunujících dětí a doba saunování.

U většího počtu dětí v areálu mateřské školy se má počítat s rozdělením dětí do menších skupin a pochopitelně i do rozdílného času jejich saunování. V zařízení má základní počet dětí v jedné skupině činit podle dosavadních zkušeností maximálně 6 dětí. Děti z jednotlivých oddělení mateřské školy nemusí a mnohdy ani nemohou saunovat najednou.

Takto velkou skupinu musí doprovázet v celém průběhu saunovacího turnusu 2 dospělé osoby. Z nich 1 osoba je (zejména s mladšími dětmi a dětmi, které začínají saunovat) přímo v prohřívárně, druhá je připravena k výpomoci před saunovou kabinou a v ostatních prostorách při jednotlivých úkonech saunování (ve sprchovně, v ochlazovně, v šatně, při chůzi do sauny a z ní). U starších dětí, seznámených s chodem běhů saunového turnusu, většinou postačuje jen dohled přes průhledné dveře prohřívárny, anebo z blízkosti u bazénku. Výpomocné práce zastane např. i uklízečka, případně dobrovolnice z řad matek dětí.

Pokud se realizuje saunování s dětmi ve veřejné sauně, musí sauna svůj provoz přizpůsobit tak, aby se s dětmi saunovalo vždy mimo hodiny, určené pro dospělé, nejlépe v dopoledních hodinách. To nakonec vyhovuje mateřským školám, které zařazují saunování s dětmi v dopoledních hodinách, povětšině od 9 do 11 hodin před obědem.

Nejvhodnější doba pro saunování s dětmi v mateřské škole je mezi 9 – 11 hodinou. Toto zařazení do denního programu jednou týdně je dětmi vítanou změnou obvyklého dopoledního programu. Během uvedené doby lze vysaunovat 20 – 24 dětí, prakticky jedno oddělení, případně celou menší školku. Přestože je saunována nepočetná skupina dětí, lze při 30-minutovém saunování každé skupiny doporučovaný limit hladce postupně splnit.

Musí vzít v úvahu spotřeba času pro jeden běh turnusu skupinového saunování s dětmi. Za regulérní postup saunování se považuje u dětí z mateřských škol ve věku nad 3 roky maximálně dvojí výměnu horka a chladu po 5-8 minutách. Prohřívání tak trvá vcelku 10-16 minut (v přípustném limitu pro menší děti dvakrát po 5 minutách, pro větší děti dvakrát po 8 minutách), trojí sprchování po dvou minutách zabere 6 minut celkem, dvojí ochlazování ve vodě po 2 minutách nemá přesahovat 4 minuty a zbývající minuty musí stačit k respiriu, k svlečení a opětnému oblečení župánku či koupacího pláště, anebo oděvu. Všechny další úkony (odpočinek, pitný režim, pohybová aktivita) se provádějí již mimo saunu.

U dětí předškolního věku celkem postačuje 30 minutový celkový pobyt v sauně. To např. v zařízení pro předškolní děti umožňuje v jednom dopoledni v době od 8,45 do 11,00 hodin vysaunovat tři skupinky minimálně po 6 dětech, celkem tedy až 18 dětí, tedy prakticky většinu jednoho oddělení během dopoledne.

Pro informaci a srovnání: absolvování jednoho pravidelného turnusu dvou běhů saunování si vyžádá u starších dětí (tj. školního věku) obvykle 45 minut. 15 minut má být určeno pro hygienickou úpravu a vyvětrání kabiny před saunováním další skupiny. V zařízení se má počítat celkem s 1 hodinou (tj. 60 minutami) pro jednu skupinku dětí.

Pro saunování jedné skupiny dětí, uskutečňované docházkou do velké veřejné sauny, činí základní počet skupiny maximálně 10 – 12 dětí, pokud tomuto počtu vyhovuje kapacita prohřívárny. S touto skupinou musí být přítomny v celém průběhu saunování 2 doprovázející osoby, třetí zastává výše uvedené výpomocné funkce.

Pokud se týká vhodné doby k saunování s dětmi ve veřejné sauně platí stejné zásady jako při saunování ve vlastní sauně ve školce.

Autorem článku je MUDr. Antonín Mikolášek. Článek je zveřejněn s jeho svolením exlusivně na webu clovecesaunujse.cz.

25_o_1_deti-v-saune_v.jpg
ekologické praní
výroba saun
nahoru
články sauny