Vhodné doplňky běhu saunování - II. část

Pokračování článku od MUDr. Antonína Mikoláška o zvýraznění účinků saunování. Tentokrát se budeme zabývat cvičením venku, cvičením v místnosti, insolací, inhalací a pitným a jídelním režimem v souvislosti se saunováním.

Cvičení venku

Lze absolvovat takto: po prohřátí v saunové kabině se děti krátce osprchují a froté ručníkem si osuší kůži. Navléknou si omývatelné sandálky a s ručníkem v ruce vcházejí do ochlazovny. Ručník si odloží a cvičí podle pokynů doprovázející dospělé osoby.

Ukázka krátkého respiračního cvičení s říkánkami, které usnadňují jeho postup a zapamatování cviků. Cvičitelka
předříkává a děti opakují a přitom cvičí.

Čáp si vyšel na trávu
klape, klape zobákem
(zvedat vysoko kolena, předpažit
tleskání nataženými pažemi)

hledá, dětem potravu
sytil by je skokánkem
(zvednout ramena, vdech
hlavu sklánět na obě strany)

Vrbami se vítr honí
do větví se opírá
(paže skrčit k ramenům
úklony trupu na obě strany)

nad vodu se proutí kloní
úkryt žabce otvírá
(hluboký předklon, výdech
mírný záklon, rozpažení, vdech)

Malý skokan skákat umí
skáče, skáče ze všech sil
(v podřepu předpažit, poskoky snožmo
zapažit, poskoky snožmo)

   

ještě skok a už skočil
a už plave, jak ho tatík naučil
(výskok z podřepu
plavecká tempa)

Tu ode mlýna podle skal
volá Honzík z plných plic
(točení napjatými pažemi před trupem
dlaně k ústům, s výdechem volat)

Hola, čápe, zaleť dál
žab je málo, myší víc
(rozpažování dopředu, odmítavé gesto
předklon, prstem ukazovat k zemi)

Velký vítr vodu zvedá
kymácí se topoly
(vlnovky pažemi v mírném předklonu
ve vzpažení úklony trupu)

Marně čápek žabku hledá
hlad utiší až na poli
(předklony, kývání hlavou
mávání pažemi, běh)

 

Podobné, ba lepší říkánky má jistě každá školka ve svém tělovýchovném programu v dostatečném množství a může jich při ochlazování na vzduchu použít.

Po cvičení nebo během něho si mohou (za vhodných klimatických podmínek) případně usednout na chvíli na lavici na ručník. Po ukončení cvičení odchází s ručníkem do sprchovny, osprchují si teplou vodou jen chodidla a nárty a odchází do prohřívárny, pokud pokračují v běhu saunování.

I když předehřátí umožňuje prakticky bezproblémový pobyt dětí v chladném prostředí, musí vedoucí skupiny saunujících dětí dbát na dodržení časových limitů při ochlazování a na bezpečný pohyb dětí v ochlazovně.

Jestliže však již končí úplně zvolený typ saunování, osprchují se děti jen krátce pod celkovou vlažnou sprchou, osuší se a odchází do šatny či odpočívárny. V této fázi se mohou aplikovat doplňkové procedury (insolace, inhalace). Pokud děti saunují ve svém zařízení, vrací se do denních místností zařízení.

Cvičení v místnosti

Za nepříznivého počasí, zejména za prudkého větru nebo příliš značného mrazu (např. již pod -10°C) je lépe cvičit v místnosti, ovšem dobře větrané a podstatně chladnější než jsou ostatní prostory sauny. Zde lze využít také cviků na zemi a na žíněnce.

Postup respiračního cvičení v místnosti během saunování lze absolvovat takto: po prohřátí v saunové kabině se děti krátce osprchují a froté ručníkem si osuší kůži. Navléknou si omývatelné sandálky a s ručníkem v ruce vcházejí do vnitřní ochlazovny, nebo jiné vhodné větratelné místnosti. Ručník si odloží a cvičí podle pokynů doprovázející dospělé osoby. Po cvičení nebo během něho si mohou případně usednout na chvíli na lavici na ručník, který si podloží. Po ukončení cvičení odchází opět s ručníkem do sprchovny, osprchují si teplou vodou především chodidla a nárty a odchází do prohřívárny, pokud pokračují v saunovacím cyklu. Jestliže však již končí saunování, osprchují se jen krátce pod celkovou vlažnou sprchou, osuší se a odchází do šatny či odpočívárny. Pokud saunují ve svém zařízení, vrací se do denních místností zařízení.

Insolace

Po ukončení běhu saunování a závěrečném osušení lze děti jednorázově ozářit ultrafialovým zářením v časové lhůtě, určené návodem používaného přístroje, avšak se zkrácením časových a fyzikálních hodnot nejméně o polovinu . Při aplikaci ultrafialového záření musí být zachována všechna předepsaná bezpečnostní opatření. např. ochranné brýle, střídání polohy těla aj.

Inhalace

Saunová lázeň poskytuje příležitost ovlivnit dýchací cesty především při nárazu parou, löyly, který si vytváří dospělí politím horkých kamenů topidla vodou. Má své opodstatnění především při saunování dospělých kvůli chtěnému zvýšení tepelné kapacity horké části saunové lázně. Pro děti je to náročné a běžně se neprovádí. Löyly je druh inhalace, protože lze do vody k polevu nakapat jakoukoli přísadu.

Pro děti mateřské školy je takováto inhalace také možná, avšak za vymezených podmínek. I když kompletní náraz parou není pro děti vhodný, lze jej nahradit polevem horkých kamenů malým (tj. obsahem sběračky) množstvím vody. Nejvhodnější přísadou do polevové vody je odvar heřmánku. Používat některé z pryskyřnatých esencí nebo éterické oleje anebo nějaké vhodné medikamentózní přísady k této inhalaci je lépe provádět raději v léčebných a regeneračních zařízeních pro děti než v mateřských školách. Zejména proto ne, že esence z různých pryskyřic mohou vyvolávat alergickou reakci, anebo dokonce být při neopatrném zacházení příčinou požáru.

Pitný a jídelní režim

Pitný režim se uplatňuje před saunováním, nejlépe podáním vhodného nápoje ještě před cestou do sauny. Během saunování se nepije a proto je účelné dbát po saunování o náhradu vody, minerálů, zejména kalia, jakož i vitamínu C ztracených pocením, i když ke ztrátám dochází ve fyziologické hranici, která se velmi rychle normalizuje. Po ukončení saunování je potřeba vyrovnat některé změny vnitřního prostředí organismu. které se projevují především žízní a hladem. Dětem dáváme takové nápoje, které tyto přispěšjí k jejich vyrovnání. Nejvýhodnější jsou proto přírodní ovocné šťávy, mošty, minerálky, případně šípkový či jiný bylinný čaj, ochucený vitamíny i ostatní nealkoholické nápoje, ale i kompoty. Stejný význam však může mít i zeleninová, ovocná, houbová, sýrová či jiná polévka anebo, obložené mísy z biologicky hodnotných potravin. Vyhýbáme se příliš slazeným nápojům, uzeninám a tučným jídlům. Děti z mateřských škol po dopoledním saunování dostanou obvyklý oběd. Napití ovocné šťávy, anebo ovoce obvykle utiší pocit hladu. V rodině záleží na zvyklostech stravování, nemusí být vždy vyhovující.

Pro obecnou informaci uvádím některé okolnosti příjmu jídla dospělými saunujícími po saunování. Mnohdy jsou neblahým vzorem pro děti. Dospělí, kteří nemají potíže s nadměrnou hmotností jej není třeba řešit. Nic se nestane, když se po podvečerním saunování jídlo ponechá až do druhého dne. Přesto mnohým saunujícím připadá, že po saunování musí za každou cenu něco sníst. Obvyklé uzeniny sice nahrazují (bohužel přespříliš slané) vypocenou kuchyňskou sůl, ale nemají být právě nezbytnou složkou potravy. Proto je lépe sníst např. chléb s tvarohovou pomazánkou, bramborové placky, jogurt, sýr a vypít kyselé mléko, podmáslí nebo bylinný čaj. Vhodné mohou být různé míchané saláty obohacené zeleninou, ovocem, rybím nebo drůbežím masem, houbami a podobně. Většinou záleží na osobních chutích saunujících a na schopnosti hostitelů podat jídlo, odpovídající jak normám biologicky vhodné výživy, ale také rodinným a krajovým zvyklostem. Nicméně jídlo není rozhodující složkou účinku saunování, ačkoli po něm skutečně chutná. Přílišné přesycení anebo nesprávné složení potravy může vyvolat neočekávané těžkosti, které pokazí výsledek saunování. Jako ve všem nemá se v průběhu saunování ani jídlem ani pitím nic přehánět. Střídmost šlechtí saunujícího.

Pohybová aktivita po saunování

Daleko lépe je u dětí vhodnou pohybovou aktivitou odsunout běžně nastupující útlum tak spánek až do obvyklé doby odpočinku po obědě. Pohybová aktivita je možná i za mírně zhoršeného počasí. Děti se však nemají nechat dlouho jen stát bez pohybu, např. při sáňkování aj., kdy čekají, až na ně přijde řada. Obecně platí, že nevhodný je také rychlý pohyb proti proudění vzduchu, např. při jízdě na kole, rychlém běhu, lyžování apod. Ale to platí pro větší děti než pro předškoláky.

Osvědčuje se zařadit hned po skončení saunového běhu (zejména cestou ze sauny mimo zařízení) ještě jako výhodnou součást závěru saunování krátkou procházku na čerstvém vzduchu, případně doplněnou opět některými cviky respirační gymnastiky. Stejně jako během průběhu základních fází saunování se využívá pocitu bezprostředního osvěžení a existence celkového prokrvení organizmu. Díky chladnějšímu vdechovanému vzduchu se tak vytváří předpoklad ke zvýšenému sycení červených krvinek kyslíkem. Pohybová aktivita je možná i za mírně zhoršeného počasí. Děti se však nemají nechat dlouho jen stát bez pohybu, např. při sáňkování aj., kdy čekají, až na ně přijde řada. Nevhodný je také rychlý pohyb proti proudění vzduchu, například při jízdě na kole, rychlém běhu, lyžování, sáňkování apod. Stačí chůze.

Po dopoledním saunování v areálu MŠ je lépe pokračovat v denním programu, po něm následuje polední oběd a popolední spánek. Sprchování po odpoledním spánku je možno v den saunování vynechat. V den saunování se je lépe omezit odpolední následnou tělesnou aktivitu u dětí, které saunovaly dopoledne. U dětí, které saunovaly na sklonku dne není ji třeba před saunování omezovat.

Autorem článku je MUDr. Antonín Mikolášek. Článek je zveřejněn s jeho svolením exlusivně na webu clovecesaunujse.cz.

 

21_o_1_cviceni_v.jpg
ekologické praní
výroba saun
nahoru
články sauny